ระบบทางเดินอาหาร > ตับแข็ง (Cirrhosis) > สาเหตุ

สาเหตุ

           เซลล์ตับถูกทำลาย มักมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี การดื่มเหล้าจัด (มากกว่าวันละ 80 กรัม นาน 5-10 ปีขึ้นไป) หรือการใช้ยาเกินขนาด (เช่น พาราเซตามอล เตตราไซคลีน ไอเอ็นเอชไรแฟมพิซิน AZT) หรือสารเคมีบางชนิด (เช่น คลอโรฟอร์ม, คาร์บอนเตตราคลอไรด์, สารโลหะหนัก)
           นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากภาวะขาดอาหาร หรือเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคทาลัสซีเมีย, ภาวะหัวใจวายเรื้อรัง, ภาวะทางเดินน้ำดีอุดกั้น เป็นต้น
           บางรายอาจไม่มีประวัติเหล่านี้ชัดเจน อาจเนื่องจากเป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือซีมานาน โดยไม่รู้ตัวก็ได้