ระบบทางเดินปัสสาวะ > กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis) > ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

          กรวยไตอักเสบ หมายถึง การติดเชื้อแบคทีเรีย ที่เกิดขึ้นในบริเวณกรวยไต แบ่งเป็น ชนิดเฉียบพลัน ซึ่งมีอาการแสดงชัดเจน กับชนิดเรื้อรังซึ่งไม่มีอาการแสดงชัดเจน พบมากในผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย อาจเป็นโรคแทรกซ้อนของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ, นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
           กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute pyelonephritis)
           กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 4 เท่า มักพบในผู้หญิงในวัยเด็กหรือขณะตั้งครรภ์, ในคนที่เป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะ, ต่อมลูกหมากโต, เนื้องอก หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือผู้ป่วยที่เคยสวนปัสสาวะมาก่อน (เช่น ผู้ป่วยหนักที่นอนพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล)
           ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน หรือกินสเตอร์รอยด์นาน ๆ ก็อาจมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ง่ายขึ้น
           กรวยไตอักเสบเรื้อรัง (Chronic pyelonephritis)
           กรวยไตอักเสบเรื้อรัง มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียในบริเวณกรวยไต เนื่องจากมีการอุดกั้น หรือมีความผิดปกติของทางเดิน ปัสสาวะ แต่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใด นอกจากการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะ (bacteriurea) และเม็ดเลือดขาวใน ปัสสาวะโดยบังเอิญ หรือบางครั้งบางคราว อาจมีอาการของกรวยไตอักเสบกำเริบเฉียบพลัน หรือมีอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
           ผู้ป่วยมักจะมีการอักเสบของกรวยไตนานเป็นแรมปี จนในที่สุดเซลล์ของไตถูกทำลาย ไตฝ่อ และเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง มีอาการซีด อ่อนเพลีย ความดันโลหิตสูง
           หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาลมักจะวินิจฉัยโดยการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ และตรวจพิเศษอื่น ๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติ ของทางเดินปัสสาวะ (เช่น นิ่ว การตีบตันของทางเดินปัสสาวะ) ถ้าพบอาจต้องผ่าตัดแก้ไข หรืออาจต้องให้ยาปฏิชีวนะ และติดตามดูอาการของผู้ป่วยติดต่อกันเป็นเวลานาน ด้วยการตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดเป็นระยะ ๆ ดูว่ามีภาวะไตวายแทรกซ้อนหรือไม่