ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ > ข้อเสื่อม/ปวดข้อในคนสูงอายุ (O > อาการ

อาการ

           ผู้ป่วยจะมีอาการปวดขัดในข้อ (เช่น ปวดเข่า ปวดสะโพก ปวดหลัง ปวดต้นคอ) เรื้อรังเป็นแรมเดือน แรมปี
           บางครั้งอาจมีเสียงดังกรอบแกรบขณะที่เคลื่อนไหว
           ผู้ป่วยที่ปวดที่ข้อเข่า มักจะปวดมากเวลาเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืน หรืออยู่ในท่างอเข่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานั่งคุกเข่าพับเพียบ หรือ ขัดสมาธินาน ๆ หรือเดินขึ้นบันได หรือยกของหนัก
           อาการปวดข้อ มักจะเป็นตอนกลางคืน หรือเวลาอากาศเย็นชื้น หรืออากาศเปลี่ยนแปลง
           ข้อที่ปวดมักจะไม่มีอาการบวมแดงร้อน แต่ถ้าเป็นมาก อาจมีอาการบวม และมีน้ำขังอยู่ในข้อ
           โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการทั่วไปเป็นปกติทุกอย่าง