ระบบทางเดินอาหาร > ตับแข็ง (Cirrhosis) > การรักษา

การรักษา

           1. หากสงสัย ควรส่งชันสูตรเพิ่มเติมโดยการตรวจเลือด (ทดสอบการทำงานของตับและหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี), อัลตราซาวนด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์, สะแกนตับ, เจาะเนื้อตับออกพิสูจน์
           การรักษา ถ้าเป็นตับแข็งในระยะแรกเริ่ม มักจะให้การรักษาตามอาการ ให้วิตามินรวม และกรดโฟลิกเสริมบำรุง ข้อสำคัญ ผู้ป่วยที่ดื่ม เหล้าต้องงดเหล้าโดยเด็ดขาด และหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการใช้ยาที่อาจมีผลกระทบต่อตับ
           ถ้ามีอาการบวมหรือท้องมาน (มีน้ำในท้อง) ก็ให้ยาขับปัสสาวะสไปโรโนแล็กโทน (spironolactone) หรือ ฟูโรซีไมด์, งดอาหารเค็ม, จำกัดปริมาณน้ำที่ดื่ม
           ถ้ามีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก ก็ให้ยาเม็ดบำรุงโลหิต
           2. ถ้ามีอาการอาเจียนเป็นเลือด ซึม เพ้อ ไม่ค่อยรู้ตัว หรือมีเลือดออกตามที่ต่าง ๆ ควรรีบส่งโรงพยาบาล อาจต้องให้เลือด และรักษา ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
           ผู้ป่วยอาจต้องเข้า ๆ ออก ๆ โรงพยาบาลเป็นประจำ จนในที่สุดมักจะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ตกเลือด ภาวะตับวาย โรคติดเชื้อ เป็นต้น